Pescaderia Celada

Contáctame
Horario
De Martes a Sábado 8:30 a 14:30
Dirección
24009 León, Av. San Mamés, 2
24009 León, Av. San Mamés, 2